I tingretten ble mannen og en konsulent dømt til ett år og seks måneder i fengsel for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. I tillegg ble ytterligere en meglerhus-ansatt frifunnet i tingretten. 
 
Nå har en splittet Borgarting lagmannsrett kommet frem til at den dømte megleren frifinnes helt. Konsulenten dømmes til ett år og seks måneder i fengsel, og må tåle inndragning på 15 183 200 millioner kroner til staten og betale saksomkostninger på kroner 50 000.
 
Megleren og konsulenten stod tiltalt for å ha medvirket til grovt bedrageri av meglerhusets kunder og markedsmanipulasjon i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene sine i Crew Gold Corporation.
 
- Vi konstaterer at lagmannsretten, som tingretten, finner det bevist at det har skjedd et bedrageri av norske investorer og at markedet ble manipulert. Det er en omfattende etterforskning i inn og utland som har avdekket at en komplisert selskapsstruktur i såkalte skatteparadis har vært brukt til å begå alvorlig kriminalitet i Norge, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.
 
Dommen er ikke rettskraftig
 
Kontaktperson hos Økokrim: førstestatsadvokat Håvard Kampen tlf 95 44 09 68