Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit. EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved EFE følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.

Rutinebeskrivelse for stans av transaksjon

Av: Mona Lisa Iversen

Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.

Indikatorliste – terrorfinansiering

Av: Mona Lisa Iversen

Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for å motta indikatorlisten. 

Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet

Av: Mona Lisa Iversen

Kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner. Dette muliggjør overføring av store beløp på tvers av landegrenser, som regel med lave gebyrer. I likhet med ordinær valuta (euro, dollar, kroner, m. fl.), benyttes kryptovaluta både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Transaksjonene skjer uten en tredjepart, slik som i en bank. 

Veiledning - rapportering ved ulovlig spillvirksomhet

Av: Andreas Lunde

Formålet med felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE), er å bidra til at banker og andre finansforetak får en bedre forståelse av hva som skal rapporteres til hvem knyttet til ulovlig spillvirksomhet.