Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved EFE følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.

NYHETER

Notat - miksetjenester

Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.

Veiledning til eiendomsmeglerbransjen

Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) hos Økokrim har utarbeidet en veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen.