- Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, sier fungerende ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe.

ØKOKRIM går nå ut offentlig med denne informasjonen, etter avtale med DNB Bank ASA.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde, 402 00 450.