Bakgrunnen for beslutningen om politietterforsking er medieomtalen av disse fakturaene og at ØKOKRIM anser at det er rimelig grunn til å undersøke om det har forekommet straffbare forhold ved utstedelsen av disse.

ØKOKRIM antar at relevant informasjon vil kunne være relativt lett tilgjengelig slik at saken kan bli avgjort forholdsvis raskt.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.