Han er underlagt ukentlig meldeplikt frem til rettssaken mot ham, som er berammet til januar 2009. Meldeplikten fungerer som erstatning for varetektsfengsling. Harald Stabell er Stenmark Bergs advokat.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Lise Gro Søreide, mobil 415 56 765.