- Evalueringen har denne gangen hatt hovedfokus på etterlevelse av OECDs antikorrupsjonskonvensjon, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i ØKOKRIM.

Representanter fra OECD og to OECD-medlemsland, Danmark og Tsjekkia, stilte denne uken blant annet spørsmål om hvordan internasjonale korrupsjonssaker oppdages og etterforskes i Norge og om Norges forebyggende antikorrupsjonsarbeid.

Les mer om hva korrupsjon er her (lenke)

- Mange aktører har bidratt fra norsk side – blant annet personer fra departementer, interesseorganisasjoner, næringsliv og påtalemyndigheten som arbeider med korrupsjonsspørsmål. Fra ØKOKRIM deltok ØKOKRIM-sjefen, jurister og etterforskere, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.

Se oversikt over norske korrupsjonsdommer her (lenke)

Resultatet fra landbesøket blir publisert i en rapport som skal komme i juni i år.

OECDs antikorrupsjonskonvensjon fylte nylig tyve år, og ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea benyttet anledningen til å gratulere med jubileet, og berømmet OECD for den viktige oppfølgingen av medlemslandenes arbeid for å bekjempe internasjonal korrupsjon.

Les mer om OECDs antikorrupsjonskonvensjon her (lenke)