Ifølge tiltalen skal de to ha bedratt banker for cirka åtte millioner kroner og forsøkt å bedra banker for vel 1,7 millioner euro. Bakgrunnen for søknadene om banklån var angivelige eiendomskjøp i Norge og Spania. De to mennene er også tiltalt for grovt NAV-bedrageri og 61-åringen er tiltalt for grov økonomisk utroskap.

Straffesaken skal opp for Oslo tingrett 25. april 2017, og det er satt av 12 dager til å behandle tiltalen.

Denne saken er en del av et sakskompleks der en grunneier, en advokat og en investor i januar 2016 og i mars 2015 ble dømt til fengselsstraffer for en rekke bankbedragerier knyttet til hyttetomter i Iveland. Deler av tiltalen mot grunneieren og advokaten er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett 28. februar 2017.

Les mer om sakskomplekset ved å klikke på lenkene under:

http://www.okokrim.no/artikler/grunneier-og-advokat-doemt-for-medvirkning-til-bedragerier

http://www.okokrim.no/artikler/fengsel-for-laanebedragerier


ØKOKRIM har lagt om rutinene for å sende ut tiltalebeslutninger til pressen. Heretter vil ØKOKRIM sende ut anonymiserte pressemeldinger uten tiltalebeslutninger. Media kan sende skriftlig forespørsel på epost og be om innsyn i tiltalebeslutninger.          

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie for kommentarer, tlf: 410 24 592 eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe for tiltalebeslutningen, tlf.: 996 03 516, epost: mads.kleppe@politiet.no.