Den 10. januar 2006 publiserte Nettavisen en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO). Sønnen, som var vaktsjef i Nettavisen/Na24.no, er tiltalt for å ha solgt sine DNO-aksjer med kjennskap til artikkelen i forkant av publiseringen. I tillegg er han tiltalt for å ha tilskyndet faren, som deretter solgte et betydelig antall DNO-aksjer i forkant av den negative artikkelen. Den 10. januar 2006 falt DNO-aksjen med ca. 21 prosent. Begge kjøpte seg inn igjen den 11. januar 2006. De skal ha tjent ca. 3,4 millioner kroner på handlene.

Sønnen er også tiltalt for å ha tilskyndet en tidligere megler til salg av DNO-aksjer i forkant av at artikkelen ble publisert.

Sønnen er videre tiltalt for å ha kjøpt aksjer i Sinvest ASA 14. juni 2006, etter å ha mottatt innsideinformasjon fra den samme megleren.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.