Hovedmannen i denne omfattende saken fikk seks års fengselsstraff, hvorav ett og et halvt år ble gjort betinget, i juni 2015. Dommen mot ham er rettskraftig. De to medtiltalte er dømt for medvirkning til bedragerier på henholdsvis 50 og 30 millioner kroner og til å tåle inndragning og betale erstatning på tilsammen 26 og 27 millioner.

Borgarting lagmannsrett har gitt de to mennene strafferabatt som følge av lang saksbehandlingstid etter utsatt hovedforhandling og opphevelse av tingrettens første dom i saken. 54-åringen som er idømt to års fengselsstraff får 25 prosent straffereduksjon for å ha bidratt til oppklaring av et annet lovbrudd.

Krav om opphevelse av tingrettens dom tas ikke til følge av Borgarting lagmannsrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592