Ulven er fredet og truet av utryddelse i Norge. De domfelte ble dømt etter straffelovens strengeste miljøkriminalitetsbestemmelse, § 152b. Tingretten har funnet at de domfelte har samarbeidet i en kriminell gruppe og straffene ble skjerpet på grunn av det, jamfør straffelovens § 60a. Hovedtiltalte ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Han ble også dømt for ulovlig felling av ulv på åtejakt. De fire andre fikk fengsel fra ett år til seks måneder, én av dem for medvirkning til den ulovlige jakten. Samtlige ble også idømt jaktforbud, i fra fem år til to år. To av de tiltalte fikk også inndratt våpen.

I dommen har retten lagt vekt på at de tiltalte har satt seg over reglene som gjelder for forvaltningen av rovdyr i Norge.

Etterforskingen av saken er gjort av ØKOKRIM i nært samarbeid med Hedmark politidistrikt. Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.