En av disse personene var daglig leder for et aksjeselskap i Oslo. Han er tiltalt for grov utroskap på til sammen ca 12 millioner kroner, merverdiavgiftsbedragerier på ca 2,7 millioner kroner og regnskapsovertredelser.

De øvrige fire personene er tiltalt for hvitvasking av utbyttet fra disse straffbare handlingene, samt for merverdiavgiftsbedragerier og regnskapsovertredelser i sine egne virksomheter. Hvitvaskingstiltalene for disse personene beløper seg til sammen til ca 10 millioner kroner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 91 64 60 17