De to hovedtiltaltes handlinger gjelder fakturaer for fiktive tjenester på til sammen 37 millioner kroner. De fem personene som nå er tiltalt skal ha hvitvasket deler av utbyttet ved å stille sine bankkonti til disposisjon for en av hovedmennene og ved å ta ut til sammen nærmere fire millioner kroner kontant.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Joakim Ziesler Berge, tlf. 488 87 986