Mennene skal ha skutt en bjørn i Flenåsen Øst i Trysil i juni 2008. I tillegg gjelder tiltalen brudd på hundeloven og våpenloven.

Økokrim ser alvorlig på hendelsen ettersom bjørn er et fredet vilt som bare skal skytes dersom det er gitt fellingstillatelse. I dette tilfelle var det snakk om målrettet forfølgning av bjørnen, uten at det forelå noen nødvergesituasjon. De fem mennene jaget bjørnen ved hjelp av hund, peiler og de benyttet også bil for å innhente dyret.

Saken vil sannsynligvis komme opp for Sør-Østerdal tingrett til høsten.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, mob: 911 15 460