Lånesøknadane var fra folk som kjøpte seg inn i eigedomsinvestoren sine prosjekter.

Frå før er ein tidlegare banksjef dømt til fengsel i åtte månader for grov korrupsjon for sin rolle som mellommann i samme sak.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens Bachke, tlf 959 98 403