Mannen hadde unndratt skatt på 5,5 millioner kroner ved å gjemme unna inntekter på ca 20 millioner kroner i skatteparadiser. Han er i tillegg dømt for grov utroskap.

Saken er en del av et større sakskompleks hos ØKOKRIM, der fem personer er dømt for grove skattesvik til fengselsstraffer på mellom ni måneder og to år. Ytterligere to personer er henholdsvis tiltalt og dømt i tingretten og vil få sakene sine avgjort senere.