Domfelte er forhenværende leder i et større norsk teknologiselskap. Ti måneder av straffen ble gjort betinget.

Over en periode på fem år fikk domfelte - som opererte sammen med en annen ledende ansatt i konsernet - gevinster på ca fire millioner kroner fra aksjetransaksjoner i hovedsakelig norske selskaper. Transaksjonene ble gjennomført gjennom utenlandske banker. Domfelte oppga verken sin andel av aksjegevinstene eller -formuen til beskatning i Norge, slik han hadde plikt til. Domfelte har tilstått forholdene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157