Mannen har tilstått at han mottok bestikkelser på 370 000 kroner fra et belgisk selskap som var kunde av selskapet der salgssjefen var ansatt. Som følge av tilståelsen fikk mannen en betydelig reduksjon i fengselsstraffen.

Beløpet han mottok i bestikkelser ble inndratt til fordel for statskassen.

Kontaktperson  i ØKOKRIM; politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 938 03 380