Mannen er dømt for 17 tilfeller av lånebedragerier til rundt 36 millioner kroner.

Han har erkjent å ha bedratt flere banker ved å motta banklån til kjøp av tomter i Iveland kommune basert på uriktige dokumenter.

Retten bemerker at fengsel i fire år må være et riktig utgangspunkt for straffeutmålingen hensett til lånebeløpetsstørrelse og tapsrisikoen. I samsvar med påtalemyndighetens påstand, med en tredjedel i strafferabatt for tilståelsen, fastsatte retten straffen til to år og åtte måneder fengsel.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Anne Allum, tlf 415 38 395