Med dette hjalp han hovedmannen, regnskapsfører Henry Amundsen, til å kamuflere at selvangivelsene Amundsen innga på vegne av sine drosjeklienter, var uriktige. Amundsen sørget i perioden 1998-2003 for at det i selvangivelsene til over 300 drosjeeiere i Oslo ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter med over 200 millioner kroner. Amundsen er dømt fengsel i åtte år for forholdene.  
 
Det er første gang noen er dømt for teknisk bistand til skattesvik i Norge.  Retten mente at forholdet i utgangspunktet kvalifiserte til ubetinget fengselsstraff i 4-5 år, men på grunn av spesielle formildende omstendigheter ble straffen satt lavere. 
 
Mannen må også tåle inndragning på 120 000 kroner. 
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 938 03 380.