Det var i forbindelse med konsernregnskapet for 2006 at det ble inntektsført cirka 80 millioner kroner som det ikke var grunnlag for. Selskapet var børsnotert, og de uriktige regnskapstallene ble offentliggjort en rekke ganger i løpet av 2007 inntil regnskapet ble korrigert i 2008.

Selskapet har tidligere vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for lovbruddet.

Retten legger vekt på i skjerpende retning at konsernsjefen i egenskap av daglig leder i Fast handlet med den hensikt å innarbeide feilaktig omsetning i regnskapet, og med hensikt å manipulere markedet ved utbredelse av feilaktige regnskapsopplysninger".

I dommen heter det at:

"Nettopp konsernets omsetning var viktig for markedets fastsettelse av aksjekursen. Således var skadepotensialet stort, da aksjekursen i seg selv er bærer av viktig informasjon".

Den tidligere konsernsjefen ble ikke idømt rettighetsstap eller inndragning av utbytte.  

Kontaktperson i ØKOKRIM:

statsadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972

politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf. 984 07 165