I perioden 2006 til 2009 la domfelte frem uriktige fakturaer og/eller legitimasjonsdokumenter for tollvesenet i forbindelse med 30 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria med en samlet verdi på 36 millioner kroner. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. På denne måten ble det unndratt eksportavgift i Norge. I tillegg kan de uriktige dokumentene ha medført store tollunndragelser i Nigeria. Mannen har tilstått forholdene.  

Dommen representerer et av flere tilsvarende lovbrudd som ble avdekket gjennom en samordnet aksjon mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og ØKOKRIM. Det er utferdiget forelegg og tatt ut tiltale mot tre andre selskaper og personer. To av rettssakene er berammet til henholdsvis 12.-13. desember og 16.-17. januar.  

Kontaktperson i ØKOKRIM:politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf 488 87 962.