65-åringen er av Bergen tingrett frifunne for tre tilfelle av grov økonomisk utruskap og eitt grovt bedrageri.

«Det dreier seg om svært alvorlige tillitsbrudd. Det er særlig viktig at klienter kan stole på at midler som oppbevares av advokat ikke forbrukes eller unndras av advokaten», ifølge dommen.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Esben Kyhring telefon 48 12 66 01