En daglig leder, en styreleder og et styremedlem som også var ansvarlig for HMS og kvalitetssikring er i Nordre Vestfold tingrett dømt til ubetingede fengselsstraffer for å ha brutt forurensningsloven.

Tidlig på morgenen mandag 21. juli 2014 oppsto det en brann i en haug på om lag 1250 tonn med delvis sanert elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall. Haugen lå ute på Linnestad i Re kommune og besto av 80-90 prosent plast, samt mindre fraksjoner av metaller, glass, tre, papir, kondensatorer, kretskort og batterier. Cirka 140 tonn av materialet i haugen brant opp før brannen ble slukket.

- ØKOKRIM har tidligere hatt flere forurensningskriminalitetssaker mot selskaper som driver avfallshåndtering. Dette er en sterkt voksende bransje hvor muligheten for høy fortjeneste er stor, men hvor faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser. Det er derfor helt grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

Høviskeland tilføyer at man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet. De to avfallsselskapene fikk bøter på henholdsvis 2,8 millioner kroner og 240.000 kroner og er idømt 200.000 kroner hver i saksomkostninger. Retten påpeker at "miljøkriminaliteten foregikk over en nokså lang periode" og at "Ikke nedbrytbare tungmetaller og andre miljøgifter slapp med dette i stor skala ut i naturen, ved siden av store mengder slukkeskum". 

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 91646013