Bakgrunnen er at tiltalte i 2000 uberettiget besørget overført ca 50 millioner kroner fra konsernets holdingselskap til et Gibraltar-registrert selskap. Under etterforskningen ble det dessuten avdekket uberettiget utlån og utbytte fra holdingselskapet på til sammen ca 60 millioner kroner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 91 64 60 17