Mannen er tidligere styreleder i et finanskonsern i Oslo. Bakgrunnen er at tiltalte i 2000 uberettiget besørget overført ca 70 millioner kroner i strid med selskapets interesser. Overføringene har skjedd i tilknytning til selskaper i Gibraltar og Frankrike som lagmannsretten slår fast at domfelte står bak. Dommen er et eksempel på at ØKOKRIM avdekker hvem som står bak skatteparadis-selskaper, til tross for at slike som regel frontes av såkalte ”stråmenn”.  

Saken viser også at det idømmes lange fengselsstraffer i saker selv om etterforskingen har nødvendiggjort at det har gått lang tid siden det straffbare skjedde.  
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf 902 04 300