To av de dømte, henholdsvis bror og svigerinne av hovedmannen, ble dømt til seks måneders fengsel hver for forsettlig hvitvasking. De to andre, som også er slektninger av hovedmannen, fikk 30 dagers fengsel hver for uaktsomme overtredelser. For den ene av dem var dommen betinget.

Hovedmannen i saken er tidligere i år dømt for omfattende momsbedragerier, skatteunndragelse og utroskap.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Joakim Ziesler Berge, tlf. 488 87 986