I forbindelse med at T5PC Invest AS kjøpte aksjer for 10 millioner kroner i PWR Charge AS, inngikk tre av de tiltalte en avtale om at til sammen 3 millioner kroner av midlene fra T5PC Invest skulle fordeles mellom dem. Senere ble ytterligere ca. 1,5 millioner kroner overført til to av de tiltalte.

To personer er i tillegg tiltalt for blant annet ikke å ha ført regnskap i PWR Charge AS, samt for å ha unnlatt å regnskapsføre en vesentlig del av de ulovlige transaksjonene.

ØKOKRIM er ikke ferdig med etterforskningen av T5PC-saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Anja Bech, tlf. 909 73 058.