Tiltalen gjelder to tilfeller av grov korrupsjon. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for mer enn åtte millioner USD. Fire personer er tiltalt for korrupsjonsforholdet i Libya, og tre av dem også for korrupsjonsforholdet i India. Disse personene var, da forholdene fant sted, i toppledelsen i Yara.

Kontaktperson førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Henvendelser rettes til kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, tlf 907 50 058.