De fire personene er tiltalt for brudd på ligningsloven § 12-1, jf. § 12-2. To av dem er også tiltalt for brudd på regnskapsloven. Alle de tiltalte skal ha medvirket til at det ble utferdiget skiftlapper som viste lavere inntekter enn det drosjesjåførene faktisk hadde hatt.

Hovedtiltalte var regnskapsfører for flere drosjeeiere i østlandsområdet. Ifølge tiltalen skal han i perioden 1999-2003 ha sørget for at det i selvangivelsene til mange drosjeeiere ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter. Det unndratte beløpet utgjør til sammen ca. 230 millioner kroner. Videre skal han ha ødelagt oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og bokført for lave inntekter i regnskapene.

ØKOKRIM har etterforsket saken i samarbeid med Oslo ligningskontor.

Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, tlf. 911 41 640.