Egmont Group of Financial Intelligence Units publiserte i februar en rapport vedrørende korrupsjon tilknyttet COVID-19 og ringvirkninger av pandemien. Rapporten inneholder flere sakseksempler og indikatorer knyttet til korrupsjon.

Trykk her for å lese rapporten