Entreprenørselskapet, som hadde hovudentreprisen med å sprengje fjellhallar i Odda, traff ikkje dei naudsynte tiltaka for å redusere risikoen ved uttransportering av fjellmassar frå fjellgangane. To lastebilsjåførar køyrde feil i tunnelsystemet og kom inn i ei sky av giftig gass. Den eine sjåføren pusta inn gassen og vart skadd i lunga.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.