Partiet på 20 tonn sinksulfat skulle videre selges og brukes til produksjon av fôrvarer og tilskuddsfôr for dyr og fisk. Partiet inneholdt langt mer kadmium enn det som er tillatt, slik at den store mengden kadmium medførte risiko (fare) for stor helseskade hos dyr og mennesker i det det ble påvist for høye verdier av kadmium i lever og nyrer hos opptil 11 000 besetninger av storfe og småfe, samt opptil 80 besetninger av svin. 

Sinksulfatpartiet med for høyt kadmiuminnhold ble innført uten at Mattilsynet ble varslet. Dermed fikk Mattilsynet ikke mulighet til å gjennomføre dokumentkontroll og identitetskontroll av partiet.

ØKOKRIM mener at det foreligger skjerpende omstendigheter fordi kadmium er meget giftig og fordi det var fare for omfattende skadevirkninger.

Forelegget er vedtatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Thomas Skjelbred, tlf. 915 95 376.