Anklagen går ut på at ledende Siemens-ansatte dekket hotellopphold og golfspill for tre ledende ansatte i Forsvaret for til sammen minst kr 19.191, og at dette utgjorde en "utilbørlig fordel" i lovens forstand. Bøtene er i foreleggene satt til hhv kr 75.000 (personene) og kr 2.000.000 (foretaket).

Det er nå opp til adressatene for foreleggene å ta stilling til om de vil vedta eller ikke.

Sakene mot tre forsvarsansatte ble henlagt tidligere i år.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.