Hytteeieren hadde ikke fått tillatelse fra kommunen til å anlegge plattingene i stein og mur, noe plan- og bygningsloven krever. Selv om den ulovlige byggingen av plattingene var foreldet, var den etterfølgende bruk av disse like fullt ulovlig.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.