Ifølge forelegget unnlot entreprenørselskapet å iverksette nødvendige tiltak for å redusere faren ved demontering av denne typen tårnkran. Forelegget er ikke vedtatt. Saken vil derfor bli behandlet av Drammen tingrett. Hovedforhandling i saken er foreløpig ikke berammet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.