Europeisk ål (Anguilla anguilla) er truet av utryddelse og det er derfor strenge regler for internasjonal handel med arten (CITES). Den ulovlige importen omfattet totalt 4690 kg europeisk ål, og ble innført fra Danmark i perioden 1. januar 2016 til 1. september 2018. Bedriftene ble også sanksjonert for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak som retningslinjer, opplæring og kontroll som kunne ha forhindret den ulovlige importen. Foreleggene er på henholdsvis kr 200 000, kr 150 000 og kr 280 000. I tillegg til bøtene, har Økokrim inndratt selskapenes vinning på henholdsvis kr 55 000, kr 63 000 og kr 50 000. Det var Miljødirektoratet som anmeldte de ulovlige forholdene.

Politiadvokat Ida Sletsjøe sier: «Det er alvorlig når profesjonelle aktører står bak ulovlig import av en truet dyreart. Overtredelsene skyldes at bedriftene ikke har satt seg inn i reglene om import av truede arter, og kunne ha vært unngått hvis bedriftene hadde hatt bedre rutiner for egen importvirksomhet. De tre foretakene stanset importen da de ble gjort oppmerksom på at den var ulovlig.

Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk, ha gode rutiner og være årvåkne slik at truede arter ikke blir importert ulovlig. Samtidig er det viktig at myndighetene fortsetter sitt arbeid med å informere om regelverket.»