Utslippet skjedde på grunn av overfylling av en tank ved Statoils anlegg Ekeberg Tank i juni 2009. Overfyllingen skal ha skjedd som følge av manglende sikkerhet og kontroll i forbindelse med bytte av en ventil på en av sisternene i anlegget, kombinert med mangler i vedlikehold og håndtering av anleggets alarmsystem. Ved overfyllingen rant ca. 100 kubikk eller mer av oljeprodukter ut av tanken og ned i massene i grunnen under.

I en lengre periode før utslippet hadde det stadig gått feilalarmer ved anlegget, uten at tilstrekkelige øvelser eller tiltak for å redusere risikoen ved dette var foretatt. Det er etter ØKOKRIMs mening særlig skjerpende at overtredelsen skjedde ved et anlegg som det er knyttet en særlig risiko til for hendelser som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier (storulykke).

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen, tlf 488 87 972.