Bakgrunnen for saken er at revisorfirmaet utførte revisjonen i selskapet Sponsor Service ASA bla. for årene 2000 og 2001. Etter konkursen i Sponsor Service ASA viste det seg at selskapet hadde manipulert regnskapene, men uten at revisor hadde oppdaget og påtalt dette. Det ble avgitt rene revisjonsberetninger.

Ansvarlig revisor på revisjonsoppdraget er i Oslo tingrett dømt til betinget fengsel i 30 dager, mens revisormedarbeideren er dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 21 ubetinget. Disse dommene er anket.

Selskapet har vedtatt forelegget.

Kontaktperson i Økokrim: statsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172