I formildende retning har ØKOKRIM vektlagt at det er flere år siden det straffbare skjedde.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at Siem Offhore Inc er en profesjonell aktør i markedet. Selskapet hadde stor omsetning i de aktuelle år uten at selskapet bygget opp en organisasjon som sørget for at selvangivelser ble levert til norske skattemyndigheter og skatt ble betalt til rett tid.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf. 902 04 300