Det dreier seg om små radioaktive metallenheter på noen centimeter. De ble i mange år brukt til trening i forbindelse med et mulig radioaktivt angrep på Norge. De flere hundre kildene ble etter hvert umoderne, og de ble besluttet avhendet. Forsvaret etablerte et større prosjekt for å avhende de radioaktive kildene på lovlig måte gjennom fagpersonell, men en del radioaktive kilder ble oversett. Minst 15 radioaktive kilder ble i stedet hentet av mottakere av skrapmetall eller solgt i forbindelse med auksjoner. Kildene havnet etter hvert på lageret til Fundia Armeringsstål AS i Oslo. Derfra ble de skipet til anlegget til Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana, der de ble oppdaget i slutten av 2005. De radioaktive kildene er farlige ved berøring og nær kontakt, og de har utsatt personer og miljø for risiko for stråling.

Kontaktpersoner i Økokrim: Spesialetterforsker og nestleder på Miljøteamet Per Knut Vistad (tlf 95296045) og politiadvokat Henrik Horn (tlf 91684157)