Forholdene skriver seg fra 2000 til 2002, og gjelder flere skattemessige disposisjoner foretatt blant annet i forbindelse med konserninternt salg av oljerigg, overføring av utbytte, avgivelse av konsernbidrag, skattemessig migrasjon og regnskapsovertredelser.

ØKOKRIM har håndtert saken i samarbeid mellom Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten, og jobber grundig med å vurdere ankespørsmålet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003

Les dommen her.