Eigedomsinvestoren blei av tingretten dømt til fengsel for å ha gjeve stikkpengar til ein DNB-ansatt som behandla lånesøknadar. Frå før er den DnB-ansatte og ein tidlegare banksjef dømt til fengsel i samme sak. No er eigedomsinvestoren frifunne.

Kontaktperson i ØKOKRIM:politiadvokat Jens Bachke, tlf 959 98 403