Det var i april 2011 at ØKOKRIM ila selskapet og den ansatte bøter på henholdsvis fire millioner og 50 000 kroner. Saken gjaldt bruk av bedriftssensitiv informasjon tilhørende Mesta AS, knyttet til blant annet kalkulasjon av anbud innen tunnelvirksomhet. Retten kom frem til at den gjeldende informasjonen ikke var tilstrekkelig bedriftssensitiv og frifant både selskapet og den ansatte.

ØKOKRIM vurderer å anke saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.