Den tidligere styrelederen ble av tingretten dømt til åtte års fengsel for forholdene. ØKOKRIM vil vurdere om avgjørelsen fra lagmannsretten skal ankes.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 93 80 33 80