68-åringen fra Østfold var tiltalt for grov økonomisk utroskap av vel tre millioner kroner, for å ha gitt uriktige opplysninger og derved uberettiget fått utbetalt vel 600.000 kroner i merverdiavgiftsrefusjon. Mannen var også tiltalt for brudd på bokføringsloven. Forholdene i tiltalen var knyttet til maleroppdrag på Stortinget.

Oslo tingrett skriver at domstolen "ikke er i tvil om at malerarbeidet omfattet av tiltalen i 2006-2008 i all hovedsak er utført svart av personer som ikke er registrert ansatt i selskapene som har fakturert for deres arbeid. Arbeidsgiveravgift og skatt på lønnsinntekt er da unndratt".

Retten fant det imidlertid ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med den nødvendige grad av skyld.

- Oslo tingrett har vurdert saken annerledes enn påtalemyndigheten. Det er en grundig dom, nå må vi gå nøye gjennom den og vurdere om dommen skal ankes, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, telefon 905 19 092