De tre mennene ble tiltalt for å ha svekket verdien og markedsgrunnlaget for to selskaper i Hedmark som begjærte oppbud og ble slått konkurs høsten 2015. En av mennene var også tiltalt for å ha begått simpelt bedrageri overfor en finansinstitusjon, men ble frifunnet av Oslo tingrett.

- ØKOKRIM vil nå vurdere om dommen skal ankes, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl telefon 905 19 092