ØKOKRIM er uenig med tingretten både når det gjelder bevisvurderingen og den rettslige vurderingen, og har besluttet å anke dommen.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf. 986 84 432