En investeringsrådgiver for et internasjonalt fond og en megler ble tiltalt i forbindelse med handler av obligasjoner i august 2016.

- Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke denne, kommenterer statsadvokat Inge Svae-Grotli i ØKOKRIM.

ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Inge Svae-Grotli, telefon 97 66 70 43