- Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.
 
ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM:
 
Førstestatsadvokat Marianne Bender, telefon +47 90 20 43 00 og kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, telefon +47 99 60 35 16 og e-post mads.kleppe@politiet.no